پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جنگل هاي استان

جنگل هاي استان

بخش جنگل

 

الف) وضع موجود

 

استان زنجان كه از آن بعنوان فلات زنجان نيز نام برده شده ، به مساحت 2216400 هكتار در ناحيه رويشي ايران _ توراني واقع شده ، بدليل موقعيت خاص از نظر جغرافيائي و با توجه به وجود يازده نوع اقليم از تركيب گياهي متنوعي برخوردار مي باشد. بدين صورت كه از شمال با رشته كوههاي البرز هم مرز است و از طريق دره سفيد رود و كوههاي جنوبي گيلان تحت تاثير آب و هواي خزري قرار مي گيرد و گونه هاي گياهي موجود در اين ناحيه بخصوص پوشش جنگلي در اين ناحيه متاثر از اين نوع آب و هوا مي باشد و از طرف جنوب و جنوب غربي با رشته كوههاي زاگرس هم مرز بوده و تنوع گونه هاي گياهي آن بخش ، از فلور اين رشته كوه مي باشد و منطقه مركزي و بين اين دو ناحيه شمال و جنوب بدليل واقع شدن در بين دو رشته كوه البرز و زاگرس و همچنين وجود خاكهاي آهكي و شور در بعضي مناطق ، پوشش گياهي موجود، نيمه بياباني است.

از مساحت 2216400 هكتاري استان ،1234613 هكتار يعني حدود 56% آن شامل اراضي منابع ملي است و از اين اراضي ملي 97355 هكتار آن شامل جنگلهاي طبيعي استان مي باشد.به عبارت ديگر 9/7% عرصه هاي ملي و 4/4% مساحت كل استان را مناطق جنگل طبيعي تشكيل مي دهد و با احتساب مساحت حدود 17000 هكتاري جنگلهاي دست كاشت ، سرانه جنگل در استان زنجان 12/0 هكتار براي هر نفر مي باشد.

مناطق جنگلي استان زنجان با مساحت   97553 هكتار در ارتفاعات شمالي و جنوبي رودخانه قزل اوزن در شهرستان طارم ، ارتفاعات شمال غربي شهرستان زنجان ، ارتفاعات شمال شرقي شهرستان ماهنشان و ارتفاعات شمال شرقي شهرستانهاي ابهر و خرمدره واقعند. گونه هاي غالب اين جنگلها ، ارس، بنه، زالزالك ، سياه تلو، بادام كوهي ، گيلاس وحشي و شير خشت مي باشد

ب)جنگلهاي دست كاشت:

استان زنجان با داشتن بيش از 17000هكتار جنگل دست كاشت يكي از قطب هاي توليد صنوبر به منظور تامین نياز سلولزي كشور به شمار مي آيد.

اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري به منظور توسعه زراعت چوب وافزايش فضاي سبز طي سالهاي 85تا 89 اقدام به توزيع سالانه 1000000 اصله نهال نموده كه بيشترين تعداد آن مربوط به صنوبر است.
چاپ | ارسال به ديگران  |