پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حوزه هاي آبخيز استان

حوزه هاي آبخيز استان

بخش آبخيزداري

 

تعریف:آبخيزداري عبارت از فرآيند برنامه ريزي و اجرای اقداماتی جهت اداره منابع زيستي يك آبخيز به منظور فراهم آوردن امکان حداکثر برداشت محصولات و خدمات توسط آبخيز نشينان با حداقل آسيب رسانی به منابع مذکور است

 

الف )حوزه هاي آبخيز

حوزه هاي آبخيز استان شامل رودخانه قزل اوزن با سطح حوزه 17328 كيلومتر مربع و رودخانه ابهر رود و خرارود با وسعت 4836 كيلومتر مربع مي باشد كه متوسط خروجي آب سالانه استان در ايستگاه گيلوان رودخانه قزل اوزن 3ميلياردو840ميليون متر مكعب و در رودخانه ابهر رود 78ميليون متر مكعب و خرارود 50ميليون متر مكعب مي باشد.

براي اولين بار در ايران از سال 1349 در اين استان در راستاي نيل به اهداف حفاظت خاك، كنترل رسوب، كاهش فرسايش،كنترل هرز آبها و كاهش خطرات سيل و بالا بردن ميزان نفوذ در خاك و تقويت سفره هاي آبهاي زير زميني، تثبيت اراضي و بالا بردن حاصلخيزي اراضي اقدام به اجراي عمليات آبخيزداري نموده است.

 

انواع پروژه هاي آبخيزداري انجام شده در استان

 

-    پاركهاي آبخيز شهري ( انديشه احداث اين پروژه از سال 1373 در استان مطرح ومورد مطالعه واجراء قرار گرفت) كه مهمترين آنها عبارتند از گاوازنگ (در شمال زنجان) وسلمانلو( در جنوب زنجان ) وپارك آبخيزشهري قيدار در شهرستان قيدار

1-عمليات پخش سيلاب (جهت كنترل سيلابها وتزريق آن در سفره هاي آب زيرزميني)

2-ساماندهي ومهندسي روخانه( زنجانرود و قلعه چاي )

3-عمليات كنترل فرسايش ورسوب

4-سدهاي خاكي
چاپ | ارسال به ديگران  |