پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ساختار و تشكيلات اداره كل منابع طبيعي استان زنجان

ساختار و تشكيلات اداره كل منابع طبيعي استان زنجان

 

معرفي ساختار و تشكيلات اداره كل منابع طبيعي استان زنجان

 

اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان دراولین سال از برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با تعداد179نفر پرسنل دارای 244 ردیف پستی که از آن تعداد 171 پست باتصدی و 73 پست بلاتصدی بوده و در راستای اجرای امور محوله وظایف خود را  انجام داده است . 

 

1- مقایسه نیروهای اداره از نظر وضعیت استخدامی:

از نظر وضعیت استخدامی نیروها طبق جدول ذیل مشخص می گردند.

1رسمی
100
 2 پیمانی 77
 3 قراردادی31
4شرکتی
10
 5ناظرین کشاورزی
6

 

2- مقایسه نیروها از نظر تحصیلات

 

1فوق لیسانس  
41 
 2 لیسانس 89
 3 لیسانس22 
4دیپلم
28 
 5دیپلم
29 

 

  3- از نظر پراکنش نیروها در ستاد و شهرستانهای تابعه به شرح جدول ذیل می باشند:

 ردیفنام محل تعداد 
 1ستاد اداره کل و آبخیزداری 109
 2 شهرستان زنجان 30
 3 شهرستان ابهر12 
شهرستان ایجرود  10
 شهرستان ماهنشان11 
 شهرستان خدابنده12 
شهرستان خرمدره 
شهرستان طارم 12 
 شهرستان سلطانیه
 

چاپ | ارسال به ديگران  |