پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - عناوین راهبردهای مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

عناوین راهبردهای مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
 

1.       این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت یک هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم گذاشته و پس از دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده مردم آن را پس از اصلاح ابلاغ می نماید.

2.       این سازمان به منظور دست یابی به حداکثر رضایت در ارائه خدمات بخشی تحت عنوان نظر سنجی از خدمات ارائه شده را در درگاه الکترونیک خود قرارداده و با استقبال از نظرات مردمی در صورت نیاز اقدام به اصلاح موارد ضروری می نماید.

چاپ | ارسال به ديگران  |