نظرات و دیدگاه‌های مخاطبین اداره کل منابع طبیعی
باسمه تعالی نظرات و دیدگاه‌های مخاطبین گیشه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان دوستدار محترم منابع طبیعی و آبخیزداری سلام به استحضار می‌رساند این نظرسنجی با توجه به اهمیت نگرش و دیدگاه جنابعالی راجع به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ، طراحی و اجرا می‌شود. لذا از شما دعوت می‌شود با مشارکت در تکمیل پرسشنامه الکترونیکی زیر، ما را از نظرتان راجع به این اداره کل - به عنوان متولی مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده استان - آگاه سازید. پیشاپیش از صرف وقت برای شرکت در این نظرسنجی تشکر می‌کنیم.

جنسیت:
شغل:
میزان تحصیلات :
محل زندگی :
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را بیشتر به چه نامی می شناسید :
تاکنون به کدام یک از واحدهای زیر مراجعه کرده اید ؟
دلیل مراجعه شما چه بوده است ؟
میزان رضایت از پاسخگوئی واحد مورد مراجعه در ارائه خدمت مورد نظر شما چقدر بوده است؟
تا کنون شکایتی از منابع طبیعی داشته اید ؟
چقدر با اهداف و وظایف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آشنا هستید ؟
در رسانه های مختلف چقدر اخبار مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری را پیگیری می کنید ؟
به نظر شما اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چقدر برای تحقق اهداف و وظایفش تلاش می کند ؟
فعالیتهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را چقدر اثر بخش می دانید ؟
به نظر شما اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تا چه حد توانسته است در مقابل متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی عمل کند ؟
به چه میزان علاقمند هستید در برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با حفاظت و احیای منابع طبیعی استان با این اداره کل همکاری نمائید ؟
کدامیک از ایام زیر " روز درختکاری " نامگذاری شده است ؟
به نظر شما قوانین و مقررات منابع طبیعی نیاز به باز نگری دارد؟


روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)